кәеф


кәеф
(КӘЕФЛЕ) (КӘЕФЛЕЛЕК) (КӘЕФЛӘНҮ) (КӘЕФСЕЗ) (КӘЕФСЕЗЛӘНҮ) – 1. Физик хәлгә яки кичерешләргә бәйле рәв. барлыкка килгән хис, рухи халәт. Кешенең үз-үзен нормаль сизүе, сәләмәт булуы тур. Күңел 2. Кәеф-сафа, күңел ачу 3. күч. Исерткеч эчемлекнең күңелне ача торган көче

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.